Presentació

FOTO LOCAL SOCIAL

ASSOCIACIÓ VEÏNAL LA LLÀNTIA

L’Associació de veïns de la Llantia, és una entitat ciutadana sense afany de lucre, domiciliada en el municipi de Mataró, legalment constituïda des del 1967 e inscrita en el Registre Municipal d’Entitats amb el núm. 240 i en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 4098.

40 Aniversari