Presidents

PRESIDENTS DE L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL LA LLÀNTIA

Els presidents de la nostra Associació de veïns han estat sempre els que en un moment determinat van optar per llançar-se a l’aventura, generosa i altruista, de treballar i de dirigir un grup de persones pel bé comú del nostre barri.
A tots ells el nostre reconeixement i agraïment.
MOLTRES GRÀCIES

1967-1968- President: D. Ramón Gaja Vives
1968-1973 – President: D. Francisco Orozco Vinagre
1973 -1975- President: D. Joan Cañellas
1975 -1979- President: D. Francisco Cantero
1979 -1982- President: D. Pepe Rodríguez
1982 -1986- President: D. José Mª López
1986 -1989- President: D. Francisco Cantero
1989 -1992- President: D. Venancio Moreno Cordeno
1992 -1995- President: D. Alfonso Torrente
1995 JUNTA GESTORA
– D. Valentín Fernández
– D. Joaquín Lara
– D. Ramón Vallecillos
– D. Juan Antonio Muñoz
1995 -1999- President: D. Venancio Moreno Cordeno
1999 -2003- President: D. José Antonio Sancho
2003 -2006- President: D. Felipe Alvaro
2006- 2014- President: D. Francisco Alonso Verjano

2014-     ?     -President: D. Jesús Alvaro Jiménez